Neurokinesis rehabilitacja pacjentów niepełnosprawnych

Prowadzone zajęcia dotyczą pacjentów z deficytami narządu ruchu (m.in. porażenia, niedowłady spastyczne lub wiotkie, zaburzenia równowagi, koordynacji, przykurcze mięśni i inne zaburzenia wynikające pierwotnie lub wtórnie z uszkodzenia mózgu) oraz pacjentów, którzy są w stanie czuwania (oczy otwarte) lecz nie reagują na bodźce zewnętrzne lub reagują w niewielkim stopniu. Są to najczęściej pacjenci, u których stwierdzono jeden ze stanów: np. STAN WEGETATYWNY (APALICZNY), STUPOR, MUTYZM AKINETYCZNY, LOCKED IN SYNDROME, COMA VIGILE.

Prowadzimy także zajęcia, które stanowią uzupełnienie terapii pedagogiczno-logopedyczno-psychologicznej i mogą dotyczyć pacjentów:

a) z zaburzeniami funkcji poznawczych (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia postrzegania),

b) z zaburzeniami emocjonalnymi (np. opóźnienie rozwoju emocjonalnego w stosunku do poziomu zdolności intelektualnych i motorycznych),

c) dzieci z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w ręce dominującej (co utrudnia lub uniemożliwia naukę pisania).

Zajmujemy się:
OSOBAMI DOROSŁYMI:

-Po przebytym udarze mózgu (niedokrwiennym, krwotocznym) z porażeniem lub --niedowładem spastycznym kończyn
-Po wypadkach (urazy czaszkowo-mózgowe)
-Po przebytym zapaleniu mózgu (m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
-Z chorobą Parkinsona
-Z chorobą Alzheimera (praca nad pamięcią, szczególnie przestrzenną)
-Po zabiegach operacyjnych mózgu (np. po usunięciu guza mózgu)
-Po urazach / z zespołami chorobowymi dotyczącymi móżdżku ( m.in. ataksja, drżenie zamiarowe, zaburzone napięcie mięśniowe)
-Stwardnienie boczne zanikowe (SLA)
-Stwardnienie rozsiane (SM)
-Jamistość rdzenia
-Pląsawica
-Urazy, uszkodzenia rdzenia kręgowego (zespół Browna – Sequarda, uszkodzenie stożka, nadstożka rdzenia itp.)

DZIEĆMI:

-Mózgowe porażenie dziecięce
-Stany po przebytym zapaleniu mózgu
-Przepuklina oponowo-rdzeniowa
-Padaczka (zespół Westa)
-Zespoły genetyczne, wady wrodzone
-Zespół Downa
-Zespół Retta
-Zespół Dandy’ego Walkera
-Zespół Wolfa – Hirschhorna
-Zespół Ehlersa - Danlosa
-Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
-Autyzm
-Hipotonia mięśniowa
-Dystonia
-Wady rozwojowe np. małogłowie
-Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Galeria

Brak zdjęć

Produkty/usługi

Brak Produktów/usług
logo

Adres

Kraszewskiego, 20a
32-400 Myślenice

Kontakt

tel. 512624258
neurokinesis@interia.pl

Strona www